Webbhistoria

Webbens historia, betydelse och funktionalitet

Skillnaden på webben och internet:

Internet är den tjänst som kopplar ihop våra enheter medan det vi gör på nätet körs via webben. Till exempel facebook, youtube och nyhetssidor. Utan webben hade internet varit väldigt tråkigt då webben behövs för att bilder, länkar och videoklipp ska existera.

Webbens samhällspåverkan:

Webben har påverkat oss väldigt mycket då kommunikationen underlättas dramatiskt. Webben bidrar till att nyheter och information kan spridas på nolltid vilket gör att alla kan se vad som pågår i andra länder. Skolarbetet underlättas även då många informationskällor finns på webben. Men webben behöver inte alltid vara bra. “Dark Web” kan användas av till exempel droghandlare och terrorister för att underlätta för sig. Även spaningssystem kan användas vilket USA har haft. En till nackdel med webben är psykisk ohälsa, mycket hat sprids framförallt via sociala medier. Kroppsideal är det som mest påverkas av sociala medier, framförallt unga tjejer påverkas.

Vad är internet och dess historia:

Internet är ett stort nätverk som gör att alla som kopplar upp sig kan dela information. Till exempel används fildelning, IP-telefoni, e-post, streaming-tjänster via internet. Via internet kan vem som helst sprida information vilket gör att källkritik blir väldigt viktig.

År 1973 kopplar Norge upp sig via en markstation i Bohuslän. Det är första gången ordet internet förekommer, det i samband med att internet blir internationellt. För Sveriges del dröjer det dock några år, inte förens 1978 kan svenskarna koppla upp sig och skriva till varandra. Det funkade så att folk kopplade upp sig till en central dator där man sedan kunde diskutera, spela spel och byta filer. Utvecklingen gick framåt och år 1982 gick det även att skicka e-post. Från början användes systemet tvåvägskommunikation, NCP, men år 1983 övergår det till ett mer flexibelt protokoll, TCP/IP. Vissa säger att detta är internets födelse. Det första e-postmeddelandet togs emot i Sverige år 1983. Det otroliga hände 1988 då de Nordiska universiteten kopplas ihop med Princeton i New York. Man fick då tillgång till internationellt internet. World Wide Web blir till år 1989, och plötsligt är alla dokument kopplade och sitter tillsammans som ett spindelnät. Världens första hemsida skapades 1991 och var till för CERN, ett forskningscentrum i Schweiz. Den finns fortfarande kvar. Sverige drog en kabel över Atlanten 1995, förbindelsen ökade till 34 Mbit/s från 6 Mbit/s. Året 2004 släpptes IPv6 som möjliggjorde det att användas 340 sextiljoner adresser. Än idag har det inte behövts utvecklas ett nytt system. Tre av världens kändaste hemsidor startas 2005-2006, Youtube, Twitter och Facebook. Året 2007 släpptes världens första smartphone, Steve Jobs presenterade den första iphonen. Den var mer som en dator än vad folk varit vana förr. Detta var inte likt något som funnits förut. Det går sedan snabbt och året 2010 använder 92 % av befolkningen i Sverige internet.

Vad är webben och dess historia:

År 1989 kom webben (www, World Wide Web), som skulle sätta fart på det hela. Tim Berners-Lee var skaparen och länkar, adresser och URL:er användes för att koppla ihop olika dokument som ett nät. 1991 publicerades den första webbplatsen. Webben är egentligen en tjänst som gör webbsidor och datafiler tillgängliga på internet.

Webbens historia börjar år 1989 när Tim Berners-Lee skapar World Wide Web. Han skapade då världens första hemsida, för forskningscentrumet i Schweiz CERN, det var även där hemsidan utvecklades. Berners-Lee släppte hemsidan till världen 1991 genom att länka den i offentliga grupper. Han skapar även den första webbservern, den första upplagan av HTML som är språket webbsidor skriver med. Den första webbläsaren skapades även av Lee, som gjorde det möjligt att surfa mellan de sidor som fanns. 1993 släpper Cern WWW’s rättigheter fria och sprids därmed över hela världen, samtidigt släpps Mosaic som kan visa bilder.

Filip Sundberg TE18

Dagens webb bygger på 5 olika tekniker: